LundTranslationTeam

Svenska
LundTranslationTeam

Samarbete som affärsmodell

Traditionellt finns inom översättningsbranschen två olika affärsmodeller, direktmodellen och trepartsmodellen.

Vid direktmodellen har kunden och översättaren direkt kontakt med varandra, vid trepartsmodellen är en förmedlande part, vanligen en översättningsbyrå, inblandad. Båda affärsmodellerna har sina fördelar.

Direktmodellen direktmodell innebär att översättaren kan kommunicera utan mellanhand med översättningens beställare och användare. Det blir enklare att ställa frågor, lämna kommentarer och utreda även komplicerade förhållanden och villkor. Översättningsprocessens samtliga moment, från inledande undersökning av önskemål, behov och förutsättningar (kravspec), över själva skrivprocessen med terminologiska och stilistiska klargöranden till uppföljningsarbetet efter leverans sker i ett nära samarbete. Modellen ger på detta sätt en bättre affärsrelation med ett långsiktigt och lojalt perspektiv, vilket borgar för lönsamhet och kvalitet. Dessutom är transaktionskostnaderna förhållandevis låga.

Trepartsmodellens trepartsmodell stora fördel är den kapacitet en större organisation kan erbjuda. Det kan gälla tekniska resurser, stora volymer på begränsad tid och även synergieffekter genom gemensam projektledning för flera språk. Den största nackdelen är att den hindrar direktkontakten mellan översättare och användare. Dessutom måste den bära mellanhandens stora transaktionskostnader.

Samarbetsmodellen samarbetsmodell är den affärsmodell LundTranslationTeam arbetar med. Samarbete som affärsmodell förenar de konventionella modellernas fördelar utan deras nackdelar. Vi erbjuder den stora organisationens kapacitet i kombination med direktkontaktens fördelar. Samarbetsmodellen ger även en lång rad andra fördelar, bland annat kan vi erbjuda marknadens lägsta transaktionskostnader genom s.k. lean översättning.

Gå gärna in på vår hemsida och informera dig. Eller skriv direkt till orjan@lundtranslationteam.se.

Kontorstid svarar vi alltid omgående.

upp Valid HTML 4.0 Strict linkedin