Transit Översättningar

Tyska
oerjan

Jag heter Örjan Fogelberg Skoglösa och jag har drivit översättningsföretaget Transit Översättningar sedan 1993. Jag arbetar med översättningar från tyska till svenska och med tolkning mellan dessa två språk.

Under årens lopp har jag arbetat inom en lång rad olika områden, men har med tiden skapat en profil med fokus på översättningar och tolkningar på det juridiska och tekniska området.

Idag arbetar jag huvudsakligen med översättningar av affärsjuridiska dokument. Det kan vara kontrakt, allmänna avtal, beslut eller andra handlingar av handelsrättslig natur. En specialitet är redovisning, revision och skattefrågor. Jag har lång erfarenhet i ämnet och är examinerad affärsjurist. (Mitt examensarbete om den juridiska skillnaden mellan svensk och tysk transfer pricing finns här.)

Inom det tekniska området har jag lång erfarenhet av bruksanvisningar, patentskrifter och produktbeskrivningar för verktygsmaskiner, verkstadsutrustning, tryckpressar, handverktyg och konsumentelektronik. En stor del av mitt arbete avser fordonsteknik i alla dess former. Jag har en på marknaden unik kompetensbakgrund av många års praktiskt och teoretiskt yrkesarbete.

Självklart använder jag och mina partner senaste program och tekniska hjälpmedel i arbetet. Jag levererar alltid i det format och den kvalitet du önskar.

Transit Översättningar. När din information är viktig.

upp Valid HTML 4.0 Strict linkedin